Himekore Vol 34 3do no Meshi yori 3 Renzoku Nakadashi – Scene 2